Logo HVF s r.o. Úvodná stránka Potreby pre domácnosť
Valivé ložiská

Naklepávač ostria kos a kosákov

Naklepávač ostria kos a kosákov
Naklepávač je určený pre vyťahovanie a naklepávanie kos a kosákov.

Návod na používanie:

Naklepávanie kosy Teleso naklepávača sa upevní pomocou hrotu do dreveného špalku alebo zveráka. Pre vyťahovanie ostria sa použije púzdro s jednou drážkou.
Medzi čelo telesa a púzdro nasunuté na trn vsunieme kosu tak, aby ostrie bolo opreté o trn. Poklepkáme na púzdro a postupne posúvame kosu po čele telesa.
Po vytiahnutí ostria nahradíme púzdro s jednou drážkou púzdrom s dvoma drážkami a podobne ako pri vyťahovaní ostria, poklepkáme na púzdro, čím dosiahneme požadované ostrie. V prípade, že chceme kosu len ostriť, použijeme iba púzdro s dvoma drážkami.